Tag: bệnh tuyến giáp

Tìm hiểu bệnh ung thư tuyến giáp

Tìm hiểu bệnh ung thư tuyến giáp

Ung thư tuyến giáp là sự phát triển ác tính của các loại tế bào kể trên, có năm loại ung thư tuyến giáp khác nhau, trong đó bốn loại bắt nguồn từ tế bào nang, một loại từ tế