Tag: bệnh ung thư khoang miệng

Tìm hiểu bệnh ung thư khoang miệng

Tìm hiểu bệnh ung thư khoang miệng

Việc điều trị ung thư miệng sẽ đơn giản và đạt hiệu quả cao nếu bệnh nhân được điều trị ở giai đoạn sớm (lúc u còn nhỏ và chưa di căn xa) bằng phẫu thuật, tia xạ hoặc hóa