Tag: cách cấp cứu chấn thương ngực

Kỹ thuật cấp cứu chấn thương ngực

Kỹ thuật cấp cứu chấn thương ngực

Khi bệnh nhân có chấn thương thanh – khí quản: ưu tiên mở khí quản cấp cứu dưới chỗ tổn thương. Nếu phải đặt nội khí quản cần được tiến hành thận trọng bởi nhân viên y tế có kinh