Tag: cách cấp cứu rắn Chàm Quạp cắn

Kỹ thuật cấp cứu rắn Chàm Quạp cắn

Kỹ thuật cấp cứu rắn Chàm Quạp cắn

Tại chỗ vết cắn chỉ sưng nhẹ, rỉ máu. Bệnh nhân thường phát hiện ra tình trạng nhiễm độc sau 2 ngày vì đi tiểu ra máu đỏ tươi. Xét nghiệm đông máu toàn bộ rối loạn nhưng tiểu cầu