Tag: cách cấp cứu rắn lục cắn

Kỹ thuật cấp cứu rắn lục cắn

Kỹ thuật cấp cứu rắn lục cắn

Khi bị rắn cắn lục cắn cần nhanh chóng sơ cứu theo đúng hướng dẫn và nhanh chóng chuyển người bệnh đến cơ sở y tế để có hướng xử trí tiếp 1. ĐỊNH NGHĨA Rắn lục cắn là một