Tag: cách sơ cứu bò cạp chích

Kỹ năng sơ cứu bò cạp chích

Kỹ năng sơ cứu bò cạp chích

Mũi kim ở cuối phần đuôi Bò cạp có chứa nọc độc cực kỳ lợi hại và có một số trường hợp có thể đưa đến tử vong, ta không nên xem thường. a. Triệu chứng: Người bị Bò cạp