Tag: cách sơ cứu say nóng

Kỹ năng sơ cứu say nóng

Kỹ năng sơ cứu say nóng

Là tình trạng cơ thể ở trong một môi trường qúa nóng nhưng ẩm ướt và không có gío, lao động chân tay nặng nhọc. Có thể xảy ra ở trẻ sơ sinh sốt cao lại được bọc trong chăn