Tag: cách sơ cứu vắt cắn

Kỹ năng sơ cứu đĩa hoặc vắt cắn

Kỹ năng sơ cứu đĩa hoặc vắt cắn

Hãy yên tâm, hai con này cắn thì không thấy đau, nhưng sẽ bị mất máu. Đỉa thì ở dưới nước: ao, hồ… to bằng khoảng ngón tay út. Người ta có câu “Dai như đỉa” có nghĩa là khi