Tag: cấp cứu ngộ độc thuốc trừ sâu

Kỹ thuật cấp cứu ngộ độc thuốc trừ sâu

Kỹ thuật cấp cứu ngộ độc thuốc trừ sâu

Những xét nghiệm chức năng gan có thể rối loạn. Định lượng những chất clo hữu cơ trong mẫu sinh thiết mô mỡ sẽ khẳng định chẩn đoán. Căn nguyên: nhóm thuốc trừ sâu này bao gồm DDT (clofenotan) và