Tag: cấp cứu nhện độc cắn

Kỹ thuật cấp cứu nhện độc cắn

Kỹ thuật cấp cứu nhện độc cắn

Ở châu Âu chỉ riêng loài nhện Latrodectus tredecimguttatus , sống ở bò biển Địa Trung Hải là có nọc độc. Latrodectus mactans hoặc “bà goá màu đen”, cũng như các giống khác ở Nam Mỹ có thể cắn chết