Tag: cấp cứu nhiễm bức xạ ion hoá

Cách điều trị khi nhiễm bức xạ ion hoá

Cách điều trị khi nhiễm bức xạ ion hoá

Có nhiều phim chụp X quang được yêu cầu thực hiện trong bệnh viện và trong khám chữa bệnh ngoại trú chỉ là theo thường quy, theo thói quen hoặc chỉ để hoàn vôn cho những máy đắt tiền, mà