Tag: cấp cứu rắn hổ mèo cắn

Kỹ thuật cấp cứu rắn hổ mèo cắn

Kỹ thuật cấp cứu rắn hổ mèo cắn

Khi bị nọc rắn phun vào mắt, rửa mắt liên tục bằng nước muối sinh lý (natri clorua 0,9% 500ml). Nhỏ mắt bằng các thuốc nhỏ mắt kháng viêm nonsteroid và kháng sinh ngày 6 lần trong 3-5 ngày. Khám