Tag: chịu lạnh quá mức

Kỹ thuật cấp cứu người chịu lạnh quá mức

Kỹ thuật cấp cứu người chịu lạnh quá mức

Sưởi ấm bệnh nhân rất từ từ (cứ sau mỗi giờ tăng lên tối đa 0,5°C) bằng chăn ấm hoặc hệ thống sưởi gọi là “với không khí cưỡng bức”, dưới sự giám sát nhịp tim thường xuyên, tránh những