Tag: cung cấp xe cứu thương Land Rover

Xe cứu thương Land Rover

Xe cứu thương Land Rover

Các xe cứu thương đã được thiết kế phục vụ cho các NGO, tổ chức từ thiện và các lực lượng an ninh trong nhiều năm qua. Chúng được sử dụng bởi các chính quyền trên thế giới, cho các