Tag: cung cấp xe cứu thương Mercedes-Benz Vito

Xe cứu thương Mercedes-Benz Vito

Xe cứu thương Mercedes-Benz Vito

Nội thất của chiếc xe phản ứng đầu tiên này được trang bị với một bàn, truyền thông và tủ lưu trữ, làm cho nó chức năng như vậy mà nhân viên y tế khẩn cấp có thể đáp ứng