Tag: hướng dẫn sơ cứu chó dại cắn

Kỹ năng sơ cứu chó dại cắn

Kỹ năng sơ cứu chó dại cắn

Xử lý: – Tìm cách điều tra con chó vừa mới cắn mình xong. Nếu là chó dại thì phải nhờ người cố bắt được, không được đánh chết nó. – Để cho vết thương chảy máu cho nước dãi