Tag: hướng dẫn sơ cứu rết cắn

Kỹ năng sơ cứu rết cắn

Kỹ năng sơ cứu rết cắn

Rết là một loài bò sát có rất nhiều chân (cả trăm chân), có một đôi răng nhọn hoắt. Sau khi cắn người thì chất độc từ lỗ chân răng phóng thẳng vào vết thương. a. Triệu chứng: – Nếu