Tag: MAN

Xe cứu thương MAN

Xe cứu thương MAN

Trong thời gian vận chuyển, hệ thống đảm bảo áp suất thấp liên tục trong khoang bệnh nhân, hoàn toàn tự động, làm cho việc vận chuyển bệnh nhân lây nhiễm cao nhất có thể. Một đơn vị thoát khí