Tag: ngộ độc Phospho

Kỹ thuật cấp cứu ngộ độc Phospho

Kỹ thuật cấp cứu ngộ độc Phospho

Trong trường hợp nuốt phospho, thì rửa dạ dày bằng thật nhiều nước (nhiều lít) hoặc bằng một dung dịch permanganat kali 0,1%. Trong trường hợp tiếp xúc da, thì rửa da dưới vòi nước trong 10-15 phút. Căn nguyên