Tag: sơ cứu ngộ độc nấm

Kỹ năng sơ cứu ngộ độc nấm

Kỹ năng sơ cứu ngộ độc nấm

a. Triệu chứng và xử trí: Tùy thuộc loại. – Loại nấm gây nôn mửa, ỉa chảy 1 – 4 giờ sau khi ăn. Chỉ cần gây nôn (nếu đến sớm) cho uống nước đường, nước mía. Hoặc nếu có