Tag: sơ cứu sốt cao

Kỹ năng sơ cứu khi sốt cao

Kỹ năng sơ cứu khi sốt cao

Sốt cao có nhiều nguyên nhân, nhưng bản thân sốt coa trên 39 độ C có thễ nguy hiểm, đặc biệt đối với trẻ nhỏ.   Xử trí: – Đối với trẻ nhỏ, cởi hết quần áo, mũ trên người