Tag: sơ cứu ve cắn

Kỹ năng sơ cứu ve cắn

Kỹ năng sơ cứu ve cắn

Có 2 loại ve: Ve cắn (mà người ta hay gọi là ve chó) và ve không cắn (ve sầu kêu rả rích vào mùa hè). a. Triệu chứng: – Khi cắn vào ai, ve sẽ bám vào và hút