Tag: trúng mắt mèo

Kỹ năng sơ cứu ngứa do trúng mắt mèo

Kỹ năng sơ cứu ngứa do trúng mắt mèo

Khi bị trúng mắt mèo, ta thấy rất ngứa. Nếu gãi lãi càng thấy ngứa thêm, vết gãi sẽ càng tấy đỏ. Trái mắt mèo giống trái me nhưng đầy lông gây ngứa, nếu trúng mắt có thể gây mù