Tag: xử lý bị bỏng

Kỹ thuật cấp cứu khi bị bỏng

Kỹ thuật cấp cứu khi bị bỏng

Những nốt phỏng lớn hơn 2 cm thì chọc thủng cho chảy hết nước. Nếu ở vùng có lông tóc thì cắt lông tóc bằng kéo. Khi các nốt phỏng đã xẹp, thì băng vết bỏng với thuốc mỡ có