Tag: xử lý chết đuối

Kỹ thuật cấp cứu chết đuối và ngất do ngụp lặn

Kỹ thuật cấp cứu chết đuối và ngất do ngụp lặn

Trong một số trường hợp, nạn nhân có thể qua khỏi chỉ nhờ những thủ thuật đơn giản này. Vì nguy cơ phù phổi thứ phát, nên phải chuyển nạn nhân tới bệnh viện càng nhanh càng tốt trong khi