Xe cứu thương Land Rover

Xe cứu thương Land Rover

Các xe cứu thương đã được thiết kế phục vụ cho các NGO, tổ chức từ thiện và các lực lượng an ninh trong nhiều năm qua. Chúng được sử dụng bởi các chính quyền trên thế giới, cho các tổ chức cứu trợ và cứu trợ và các lực lượng gìn giữ hòa bình.

The Land Rover Defender 110 Station Wagon, sửa đổi và phù hợp cho các yêu cầu truy cập xe thách thức lớn nhất của thế giới, là một 4×4 linh hoạt và chứng minh nền tảng nặng, khả năng thích ứng với nhu cầu của hầu hết các tình huống cấp cứu. Nó có tải trọng tốt nhất trong lớp, khả năng đặc biệt, và đáp ứng các mức độ khí thải mới nhất trong khi hoạt động trên nhiên liệu cấp thấp.