Xe cứu thương MAN

Xe cứu thương MAN

Trong thời gian vận chuyển, hệ thống đảm bảo áp suất thấp liên tục trong khoang bệnh nhân, hoàn toàn tự động, làm cho việc vận chuyển bệnh nhân lây nhiễm cao nhất có thể. Một đơn vị thoát khí tích hợp cung cấp khả năng xử lý vệ sinh xe mà không có nguy cơ lây truyền bệnh.

Xe đa chức năng này cho phép cả hai bệnh nhân chăm sóc đặc biệt và các bệnh nhân béo phì hay truyền nhiễm được vận chuyển nhờ sự hào phóng không gian có sẵn. Các đường ray bảo nhúng trong sàn xe làm cho nó có thể cả hai để tải an toàn hệ thống giảm béo hoặc thâm cáng chăm sóc khác nhau và cũng để vận chuyển bệnh nhân ở giường bệnh. Bệnh nhân có thể được chuyển thành chiếc xe nhẹ nhàng bằng cách sử dụng đuôi thang máy. Một hệ thống xử lý không khí đặc biệt phát triển liên tục và điều kiện lọc cả không khí trong khoang bệnh nhân và không khí đi vào và đi ra.