Xe cứu thương Mercedes-Benz Vito

Xe cứu thương Mercedes-Benz Vito

Nội thất của chiếc xe phản ứng đầu tiên này được trang bị với một bàn, truyền thông và tủ lưu trữ, làm cho nó chức năng như vậy mà nhân viên y tế khẩn cấp có thể đáp ứng một cách thích hợp với những thách thức đặt ra bởi tất cả các loại hoạt động.

Mercedes-Benz Vito xe cứu thương đầu tiên cung cấp một mức độ cao của tính năng nhờ vào số lượng lớn không gian nó cung cấp. Sử dụng tối ưu không gian cho phép thiết bị được cung cấp để đảm bảo dễ dàng truy cập, trong khi đồng thời đảm bảo an toàn tối đa cho người đi ô tô. Thử nghiệm va chạm của chúng tôi đi xa hơn nhiều so với các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn DIN EN 75079 và đã được thông qua với màu sắc bay.