Xe cứu thương TYPE B

Xe cứu thương TYPE B

Tất cả mọi thứ trong xe cứu thương này là hướng tới việc vận chuyển bệnh nhân béo phì.

Bởi vì một ứng dụng như thế này trình bày một chủng lớn cho cả bệnh nhân và nhân viên cứu thương, chúng tôi đã đặt một trọng tâm lớn về thái: The cáng tăng cường có thể được nâng lên thuận tiện tại các liên lạc của một nút với một tời điện. Ngoài ra, hai cánh cửa trượt ở hai bên và cánh cửa đôi cánh trong bảng điều khiển phía sau, mà có thể được gấp lại qua 270 °, đảm bảo thuận tiện và tối đa có thể truy cập vào các khoang điều trị.